Az ontológiai coaching a coaching egyik legdinamikusabban fejlődő ága.  Az „ontológia” kifejezés a görög on (létezés/lét) és a logos (tudomány) szavak összekapcsolásából jött létre. Az ontológia a létről szóló tudomány.

Az ontológiai coaching megoldásközpontú, jövőorientált. Cselekvésre ösztönzi az ügyfelet. A coach feltérképezi az ügyfél ontológáját (világnézetét) és ebből kiindulva indítja el a coaching ülést.

Einsteinnek tulajdonítják azt az mondást, hogy a problémákat nem lehet ugyanazzal a gondolkodással megoldani, amilyennel létrehoztuk őket. Ezért ha változtatni szeretnénk a helyzetünkön, változtatnunk kell magunkon, a gondolkodásmódunkon, azon, ahogy a világot látjuk, ahogy viszonyulunk hozzá. A coaching ülés során az ügyfél megfigyeli saját magát és a következő kérdésekre kaphat választ: ki vagyok én? Mi befolyásolja a viselkedésemet? Ez a viselkedés szolgál-e engem, hogy elérjem azt, amit szeretnék? Ha nem szolgál már, hogyan tudom megváltoztatni azt, ahogyan látom a világot?

A változásnak különböző szintjei vannak. Az elsőfokú változással nem tudunk minőségi változást elérni, csak másodfokú változással (Watzlawick-Weakland-Fisch, 1974.)

A cél az, hogy az ügyfél észrevétlenül átkerüljön a megoldástérbe és a coaching eszközei által a jelenlegi helyzetétől elrugaszkodva, mármár elfeledkezve szabadjára engedje a fantáziáját és létrehozzon saját magának egy vonzó víziót. Ahogy az ülés halad előre, változik a kommunikáció, ahogy változik a kommunikáció, úgy változnak az érzelmek és ezzel együtt a cselekedetek is. mindezek összefüggnek egymással, egymásra hatnak és visszahatnak.

És így indul el egy folyamat, amely során különböző stratégiákat dolgozunk ki – a coachee és a coach -, melyek által a célok közelebb kerülnek a coacheehoz. Némely technika azonnali segítséget nyújt, hogy a helyzet más nézőpontba kerüljön, mások hosszú távon fejtik ki a hatásukat.