Coaching Groupcoaching Önfejlesztés Önismeret Teamcoaching

A coaching különböző fajtái

People talking while sitting in a meeting room. Coachery group coaching.

Lehet, hogy eddig azt gondoltad, hogy a coaching ülések csak 1/1-ben működnek, de az utóbbi években más lehetőségek is kialakultak, amelyek új megoldásokat nyújthatnak akár neked is. A group- és team coaching új perspektívákat nyitott az egyéni és csoportos fejlesztések terén. Természetesen mindegyik felállásban a coaching eszköztárra hagyatkozik a coach és sok hasonló vonás is van az egyes folyamatok között.

Ami ugyanúgy megjelenik a háromféle megoldásban:

 • az ügyfél biztonságos környezetben van
 • a coach értő figyelemmel fordul az ügyfél (team) felé
 • titoktartás mindig vonatkozik a folyamatokra
 • nincs ítélkezés – amit mond az ügyfél, az pont jó
 • asszertív kommunikáció – az ügyfél, a csoport vagy a team tagjai és a coach is önérvényesítő módon kommunikál
 • partnerség van a coach és az ügyfél (team) között

Egyéi coaching

A Nemzetközi Coach Szövetség (ICF) meghatározása szerint a coaching a következő:

“Az ügyfelekkel való együttműködés egy olyan gondolatébresztő és kreatív folyamat során, amely arra ösztönzi őket, hogy maximalizálják személyes és szakmai potenciáljukat. A coaching folyamata gyakran a képzelőerő, a hatékonyság és a leadership korábban kiaknázatlan forrásait tárja fel.”

Az egyéni coaching ülések egy coach és egy egyéni ügyfél között történnek. Ez egy rendkívül személyre szabott folyamat, melynek során a coach és az ügyfél partneri viszonyban dolgoznak egymással. Az ügyfél azon dolgozik, hogy felfedezzen magában olyan készségeket, erőforrásokat, amelyeket a legjobban fel tud használni a saját élethelyzetében. Az egyéni coaching gyakran multiplikátor hatással van a környezetre, emiatt nem csak az ügyfél, hanem a környezetében lévők is gyakran megváltoznak.

Group/csoportos coaching

A csoportos coaching során a coach egy egyénekből álló csoporttal dolgozik együtt, egy időben. Itt fontos megjegyezni, hogy minden tag a saját témáján dolgozik, tehát az egyéni fejlődés csoportos környezetben valósul meg. A coach biztonságos környezetet teremt és támogat a csoporttagok számára a felfedezéshez és a tanuláshoz. A csoport több alkalommal is találkozik, így jön létre a coaching folyamat.

A csoportban való közös munka folyamata segít az egyéneknek abban, hogy tanuljanak társaiktól, különböző nézőpontokat kapjanak, és megosszák egymással tapasztalataikat. A résztvevők hozzáférhetnek a csoport kollektív tudásához, ötleteihez és bölcsességéhez. Egy erős csoport olyan erős közösséget hozhat létre, hogy a tagok könnyedén fejlődnek és rengeteg transzformáció történik. A tagok a folyamatuk során a saját témájukra stratégiákat és cselekvési terveket dolgozzanak ki és ezekkel gazdagodva lépnek ki „az életbe”, hogy ott tovább tudjanak haladni.

Teamcoaching

A teamcoaching vállalati környezetben szokott megvalósulni, valamilyen üzleti témával kapcsolatban. Itt mindig egy bizonyos teammel dolgozik a coach, ahol a team tagjait összekötik a közös célok, és minden egyes tag a lehető legtöbbet teszi azért, hogy a team elérje ezeket.

Ilyen célok lehetnek pl.:

 • csapat összetartás erősítése
 • csapat reziliencia növelése
 • új vezető integrálása a csapat élére
 • új csapattag integrálása a csapatba
 • csoport normák kialakítása vagy újra írása.

A teamcoaching a csapatokat segíti céljaik elérésében, miközben olyan légkört teremt, amely hosszú távon is elősegíti a sikeres működést. A coach a teammel együttműködésben biztonságos környezet hoz létre, ahol az egyének szabadon megoszthatják ötleteiket, és a team ezeket tovább viszi a megvalósítás szintjére.

A teamcoaching a kollektív tudatosság növelését is segíti, azaz a csapattagok megtanulják, hogyan kezeljék mind a jelenlegi problémákat, mind a jövőben felmerülő új problémákat. A teamcoaching segít a tagoknak felismerni egymás különleges tulajdonságait, értékeit és képességeit. Ennek eredményeként új felismerések, együttműködések és közös motiváció alakul ki. A csapat új jövőképet alakít ki, világos szerepeket határoz meg, határozott döntéseket hoz, és eszerint cselekszik a jövőben.

Az egyéni coaching előnyeiről itt tudsz bővebben olvasni. Ha kedvet kaptál, hogy megnézd azt a témát, ami már rég ott motoszkál benned, jelentkezz be hozzám egy ismerkedő beszélgetésre!

Ajánlott bejegyzések